Extensió dels avals ICO pel finançament empresarial

juliol, 2022

L’extensió del termini dels avals permetrà que les empreses i autònoms, prèvia aprovació per l’entitat financera, puguin ampliar fins a 8 o 10 anys el termini d’amortització dels seus préstecs.

Màxim pagament en metàl·lic

juliol, 2022

Des de l’11 de juliol de 2021, no poden pagar-se en efectiu les operacions d’un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera, en el cas dels pagaments en els quals alguna de les parts actuï en qualitat d’empresari o professional.

L’agència Tributària, permet una retirada de 3.000 euros del caixer automàtic.

juliol, 2022

Actualment, l’Agència Tributària, permet una retirada màxima de 3.000 euros del caixer automàtic. Per a poder obtenir una quantitat superior, caldrà proporcionar el corresponent justificant que obtindríem dins de l’oficina bancària que automàticament notificarà el moviment al Banc d’Espanya i a l’Agència Tributària.

Amb aquesta mesura es pretén evitar el frau fiscal i el blanqueig de capitals.

Nous impostos mediambientals a Espanya

juliol, 2022

La Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE 11-4-2022), respon a la necessitat de transposar al nostre ordenament jurídic la Dir 2018/851/UE, per la qual es modifica la Directiva Marc 2008/98/CE, sobre residus (Directiva Marc de residus), i la Dir 2019/904, relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient (Directiva Single Usi Plastic -SUP-).

Els treballadors de la llar tindran les condicions de la resta de treballadors, com la prestació de l’atur.

juny, 2022

55.962 treballadores de la llar estan donades d’alta actualment a Catalunya i abans que acabi l’any tindran dret a cobrar una prestació d’atur en cas de perdre la feina.

La UE acorda exigir un 40% de dones en els llocs de direcció de les grans empreses

juny, 2022

Els negociadors del Parlament Europeu i dels Vint-i-set han aconseguit aquest dimarts un acord per a fixar una quota d’almenys un 40% de dones en els llocs directius de les grans empreses europees per a finals de juny de 2026.

CALENDARI DE FESTES LABORALS 2023 CATALUNYA

maig, 2022

Benvolgut client,

La present és per informar del CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS per a l’any 2023 a CATALUNYA, publicat recentment i, que els pot ser d’utilitat per confeccionar la previsió de vacances o d’altres períodes d’activitat laboral.

Declaració de la Renta 2021

abril, 2022

S’INICIA EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE LA RENTA DES DEL 6 D’ABRIL FINS AL 30 DE JUNY. Estimat client, Com

[+]

Ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19

març, 2022

Ets un dels afectats de la restauració per la COVID-19? Sol·licita la teva ajuda! Et deixem més informació a www.dsv.cat

[+]

PRESENTACIÓ DEL MODEL 720

març, 2022

El model 720 és una declaració informativa sobre béns i drets situats a l’extranger. El fet que només sigui informativa no implica que sigui d’obligada presentación, de fet, si encara no l’has presentat, tens de temps fins el pròxim 31 de març per a fer-ho!

Augment del SMI 2022

març, 2022

El passat 22 de Febrer es va publicar el Reial decret 152/2022 en el qual s’informava de l’increment del salari

[+]
Ajuts per la contractació 2022 DSV associats

Ajuts per la contractació 2022

gener, 2022

La Generalitat de Catalunya ha obert convocatòria per sol·licitar ajuts subvencionats per la Unió Europea, que tenen un termini de contractació fins al proper 28 de febrer, i supeditats a que hi hagi pressupost.