INCLUSIÓ DELS AUTÒNOMS EN EL SISTEMA XARXA

febrer, 2018

La TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL ha disposat l’obligatorietat per a tots els treballadors per compte propi o autònoms

[+]