MESURES URGENTS CONTRA LA PRECARIETAT LABORAL

RESUM del Reial decret llei 8/2019, de 8 de març

1. Obligatorietat del registre de jornada (modificació de l’art. 34.9 de l’Estatut dels Treballadors).

Posada en pràctica de la mesura: el Reial decret llei dóna un termini de 2 mesos des de la publicació d’aquest en el BOE a les empreses per a instaurar un registre de jornada.

Forma d’executar-ho:

 • Les empreses hauran de garantir el registre diari de la jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i de finalització de la jornada de treball de cada treballador.
 • Aquest registre s’organitzarà i documentarà mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa, o en defecte d’això, mitjançant decisió de l’empresa, prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors.
 • Hauran de guardar els registres durant 4 anys i estaran a la disposició dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball.

Incompliment del registre: Les empreses que no compleixin amb aquesta obligació una infracció greu, sancionable amb multa de 626 a 6.250 euros.

2. Mesures de Foment a l’ocupació indefinida.

Es creen tres incentius per a fomentar la contractació indefinida o la prolongació de serveis dels treballadors fixos discontinus, preveient-se que a 31 d’octubre aquestes mesures puguin ser reformades o adaptades:

a) Conversió de contractes eventuals de treballadors agraris en contractes indefinits o contractes fixos-discontinus.

L’empresa que abans de l’1 de gener de 2020 transformi el contracte temporal d’un treballador enquadrat en el Sistema Especial de Treballadors per compte d’atri Agrari, qualsevol que sigui la data de la seva celebració, en contracte indefinit o en contracte fix discontinu tindrà dret a bonificacions en la quota de contingències comunes durant el termini dels 2 anys següents a la transformació, sempre que es compleixin els requisits establerts legalment (exemple: mantenir contractat al treballador almenys 3 anys).

b) Bonificació a la contractació indefinida d’aturats de llarga durada.

La contractació indefinida de persones desocupades inscrites en l’oficina d’ocupació almenys 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació donarà dret durant 3 anys a una bonificació mensual equivalent a 108,33€/mes (1.300€/any) en cas dels treballadors i de 125€/mes(1.500€/any) en cas de les treballadores. (proporcional si és a temps parcial).

c) Mesures per a prolongar el període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.

Amb vigència durant el 2019 (de l’1 de gener al 31 de desembre) les empreses del sector del turisme, comerç i/o hostaleria vinculades a aquest sector turístic que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i de novembre de cada any i que iniciïn o mantinguin d’alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes fixos discontinus, podran aplicar en aquests mesos una bonificació del 50% en les quotes empresarials per contingències comunes, desocupació, FOGASA i FP.

93 865 46 25

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

CONTACTE

DSV INFORMA

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

  Formulari de contacte

  Omple el formulari amb les teves dades i ens posarem en contacte amb tu per solucionar qualsevol consulta
  * Camps obligatoris

  Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat

   DSV Informa

   Si vols subscriure't al nostre Newsletter digital, omple el següent formulari:


   En qualsevol moment podràs donar-te de baixa o modificar les dades des de l'enllaç que trobaràs al peu del mateix Newsletter

   * Camps obligatoris

   Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat