Legal

Legal

Legal

Àrea legal. Dret laboral, fiscal, mercantil i civil

 • Assessorament, dictàmens.
 • El·laboració de codis de conducta.
 • Auditoria labora: anàlisi complerts i exhaustius del grau de compliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social per part de les empreses.
 • Litigis ordre jurisdiccional social
 • Procediments administratius i contenció-administratius en materia laboral.
 • Arbitratge i procediments de solució extrajudicial de conflictes laborals.
 • Expedients regulació ocupació, modificacions condicions de treball i trasllat.
 • Transmissions empreses, centres treball o unitats productives autònomes.
 • Anàlisi fiscalitat d’operacions puntuals.
 • Planificació fiscal d’estructures societàries.
 • Fiscalitat en operacions de reestructuració d’empreses, patrimonis personals i familiars.
 • Dret societari
 • Contractes mercantils: compravenda accions/participacions. Permuta, transmissions, fusions, etc.
 • Arrendaments urbans i rústics
 • Reclamació de quantitats.
 • Separació, divorcis i nul·litat.
 • Incapacitacions
 • Execucions provisionals i definitives de resolucions judicials
 • Successions, herències i testamentaries. Disseny i planificació d’estratègies per a optimitzar procediments successoris tant des del punt de vista legal com fiscal.
Financer

Financer

Financer

Departament financer

 • Assessorament financer i estratègic per a empreses, visió especialitzada de negoci, reestructuració i transmissió d’empreses.
 • Anàlisis financers y estudi de possibles desenvolupaments empresarials
 • Optimització dels processos comptables y financers.Implementació de procediments i control de gestió.
 • Avaluació independent de la viabilitat econòmica de l’empresa, a través de la revisió de l’operativa i dels seus flux de caixa.
 • Plans d’ajust operatiu i financer.
 • Recomanacions alternatives de finançament i refinançament.
Laboral

Laboral

Laboral

Departament laboral

 • Obtenció certificats de la Seguretat Social.
 • Confecció rebuts de salari. Butlletins de cotització. Sistema Red / Siltra
 • Afiliacions, altes empreses.
 • Contractes de treball. Modificacions, pròrrogues.
 • Gestió Incapacitat temporal i definitiva. Prestacions a la Seguretat Social. INEM. Generalitat de Catalunya.
 • Llistat dades i de costos salarials. Pressupostos costos.
 • Rescissions contractuals: acomiadaments. ERO.
 • Inspeccions de treball
 • Conciliacions administratives (CMAC)
 • Auditories laborals
 • Règim especial treballadors de la llar.
 • Estrangeria.
Fiscal Comptable Mercantil

Fiscal Comptable Mercantil

Fiscal Comptable Mercantil

Departament fiscal, comptable i mercantil

 • Obtenció de certificats tributaris
 • Confecció Altes censals IAE
 • Declaracions de renda. IRPF
 • Estimació Objectiva. Mòduls. Impost Societas. IVA. IRPF llogues, IRPF dividents. Extracomunitaris
 • Declaració amb tercers. Intrastat. Operacions intracomunitàries.
 • Llibres IVA
 • Anàlisi amortització, provisions, tancament exercici.
 • Elaboració d’estats financers.
 • Recursos i reclamacions davant organismes oficials, i Tribunal Econòmic Administratiu.
 • Comptes i memòries anuals. Estudi i confecció. Presentació llibres oficials comptables.
 • Inscripció de documents i escriptures notarials
 • Constitució de societats i tràmits relacionats
 • Liquidació del Impost sobre Transmissions Patrimonials i actes Jurídics documentats
 • Legalització i actualització de societats
LOPD Protecció de dades

LOPD Protecció de dades

LOPD Protecció de dades

Protecció de dades: LOPD

 • Assessorament i adaptació d’empreses i autònoms a la LOPD.
 • Confecció del document de Seguretat
 • Presentació i inscripció en el Registre General de Protecció de Dades (RGPD)
 • Confecció de documents de confidencialitat de cada fitxer.
 • Assessorament normes de seguretat que ha de tenir l’Empresa.
Gestió d'empreses i particulars

Gestió d'empreses i particulars

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

  Formulari de contacte

  Omple el formulari amb les teves dades i ens posarem en contacte amb tu per solucionar qualsevol consulta
  * Camps obligatoris

  Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat

   DSV Informa

   Si vols subscriure't al nostre Newsletter digital, omple el següent formulari:


   En qualsevol moment podràs donar-te de baixa o modificar les dades des de l'enllaç que trobaràs al peu del mateix Newsletter

   * Camps obligatoris

   Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat

   Actualitat

   Nou sistema de cotització per ingressos reals (AUTÒNOMS)

   setembre, 2022

   Les persones treballadores per compte propi o autònomes incloses al RETA cotitzaran en funció dels rendiments nets obtinguts durant cada any natural en l’exercici de les seves activitats econòmiques, empresarials o professionals, i han de triar la base de cotització mensual que correspongui en funció de la seva previsió de la mitjana mensual dels seus rendiments nets anuals.

   La pujada de tipus penalitzarà als hipotecats i beneficiarà als estalviadors

   juliol, 2022

   El Consell de Govern del BCE ha decidit elevar els tipus d’interès en 50 punts bàsics, de manera que el tipus d’interès per a les seves operacions de finançament se situarà en el 0,50%, mentre que la taxa de dipòsit aconseguirà el 0% i la de facilitat de préstec, el 0,75%.

   Escrivá preacorda amb els autònoms una quota mínima de 230 euros en 2023

   juliol, 2022

   L’última proposta recull una quota mínima de 230 euros a aquells autònoms que ingressin fins a 670 euros nets al mes per l’any pròxim. En l’altre extrem, per als treballadors per compte propi que ingressin més de 6.000 euros, la nova quota és de 500 euros.