Legal

Legal

Legal

Àrea legal. Dret laboral, fiscal, mercantil i civil

 • Assessorament, dictàmens.
 • El·laboració de codis de conducta.
 • Auditoria labora: anàlisi complerts i exhaustius del grau de compliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social per part de les empreses.
 • Litigis ordre jurisdiccional social
 • Procediments administratius i contenció-administratius en materia laboral.
 • Arbitratge i procediments de solució extrajudicial de conflictes laborals.
 • Expedients regulació ocupació, modificacions condicions de treball i trasllat.
 • Transmissions empreses, centres treball o unitats productives autònomes.
 • Anàlisi fiscalitat d’operacions puntuals.
 • Planificació fiscal d’estructures societàries.
 • Fiscalitat en operacions de reestructuració d’empreses, patrimonis personals i familiars.
 • Dret societari
 • Contractes mercantils: compravenda accions/participacions. Permuta, transmissions, fusions, etc.
 • Arrendaments urbans i rústics
 • Reclamació de quantitats.
 • Separació, divorcis i nul·litat.
 • Incapacitacions
 • Execucions provisionals i definitives de resolucions judicials
 • Successions, herències i testamentaries. Disseny i planificació d’estratègies per a optimitzar procediments successoris tant des del punt de vista legal com fiscal.
Financer

Financer

Financer

Departament financer

 • Assessorament financer i estratègic per a empreses, visió especialitzada de negoci, reestructuració i transmissió d’empreses.
 • Anàlisis financers y estudi de possibles desenvolupaments empresarials
 • Optimització dels processos comptables y financers.Implementació de procediments i control de gestió.
 • Avaluació independent de la viabilitat econòmica de l’empresa, a través de la revisió de l’operativa i dels seus flux de caixa.
 • Plans d’ajust operatiu i financer.
 • Recomanacions alternatives de finançament i refinançament.
Laboral

Laboral

Laboral

Departament laboral

 • Obtenció certificats de la Seguretat Social.
 • Confecció rebuts de salari. Butlletins de cotització. Sistema Red / Siltra
 • Afiliacions, altes empreses.
 • Contractes de treball. Modificacions, pròrrogues.
 • Gestió Incapacitat temporal i definitiva. Prestacions a la Seguretat Social. INEM. Generalitat de Catalunya.
 • Llistat dades i de costos salarials. Pressupostos costos.
 • Rescissions contractuals: acomiadaments. ERO.
 • Inspeccions de treball
 • Conciliacions administratives (CMAC)
 • Auditories laborals
 • Règim especial treballadors de la llar.
 • Estrangeria.
Fiscal Comptable Mercantil

Fiscal Comptable Mercantil

Fiscal Comptable Mercantil

Departament fiscal, comptable i mercantil

 • Obtenció de certificats tributaris
 • Confecció Altes censals IAE
 • Declaracions de renda. IRPF
 • Estimació Objectiva. Mòduls. Impost Societas. IVA. IRPF llogues, IRPF dividents. Extracomunitaris
 • Declaració amb tercers. Intrastat. Operacions intracomunitàries.
 • Llibres IVA
 • Anàlisi amortització, provisions, tancament exercici.
 • Elaboració d’estats financers.
 • Recursos i reclamacions davant organismes oficials, i Tribunal Econòmic Administratiu.
 • Comptes i memòries anuals. Estudi i confecció. Presentació llibres oficials comptables.
 • Inscripció de documents i escriptures notarials
 • Constitució de societats i tràmits relacionats
 • Liquidació del Impost sobre Transmissions Patrimonials i actes Jurídics documentats
 • Legalització i actualització de societats
LOPD Protecció de dades

LOPD Protecció de dades

LOPD Protecció de dades

Protecció de dades: LOPD

 • Assessorament i adaptació d’empreses i autònoms a la LOPD.
 • Confecció del document de Seguretat
 • Presentació i inscripció en el Registre General de Protecció de Dades (RGPD)
 • Confecció de documents de confidencialitat de cada fitxer.
 • Assessorament normes de seguretat que ha de tenir l’Empresa.
Gestió d'empreses i particulars

Gestió d'empreses i particulars

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

  Formulari de contacte

  Omple el formulari amb les teves dades i ens posarem en contacte amb tu per solucionar qualsevol consulta
  * Camps obligatoris

  Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat

   DSV Informa

   Si vols subscriure't al nostre Newsletter digital, omple el següent formulari:


   En qualsevol moment podràs donar-te de baixa o modificar les dades des de l'enllaç que trobaràs al peu del mateix Newsletter

   * Camps obligatoris

   Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat

   Actualitat

   CALENDARI LABORAL 2024

   gener, 2024

   Aquest any 2024 el calendari inclou les festes d’àmbit estatal i autonòmic on s’afegeixen dues festes locals adjudicades per cada

   [+]

   CIRCULAR PRINCIPALS NOVETATS

   juliol, 2023

   LLEI 12/2023 PER EL DRET A L’HABITATGE La Llei 12/2023, de 24 de maig, per el dret a l’ habitatge,

   [+]

   L’1 d’abril entra en vigor el nou sistema de parts de

   El proper 1 d’abril entra en vigor el nou sistema de gestió dels comunicats de baixa per incapacitattemporal que suposa,

   [+]