Béns i drets situats a l’estranger

El termini de presentació de la declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger, Model 720, corresponent a l’exercici 2017 finalitza el pròxim 2 d’abril de 2018.


Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents i les entitats que es refereix l’article 35.4 de la LGT (herències jacents, comunitats de béns, etc.) han de subministrar a l’Administració tributària, excepte en determinats supòsits o exoneracions, la següent informació:

 • INFORMACIÓ SOBRE ELS COMPTES SITUATS A L’ESTRANGER

 • INFORMACIÓ SOBRE VALORS O DRETS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN EL CAPITAL O EN ELS FONS PROPIS

 • INFORMACIÓ SOBRE ELS BÉNS I DRETS IMMOBLES SITUATS A L’ESTRANGER

a) Informació sobre els comptes situats a l’estranger oberts en entitats que es dediquin al tràfic bancari o creditici de les quals siguin titulars o beneficiaris o en les quals figurin com autoritzats o d’alguna altra forma ostentin poder de disposició.

b) Informació sobre valors o drets representatius de la participació en el capital o en els fons propis de tot tipus d’entitats jurídiques, sobre valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis, sobre valors aportats per a la seva gestió o administració a qualsevol instrument jurídic, incloent-hi fideïcomisos i “trusts” o masses patrimonials, que tot i no tenir personalitat jurídica puguin actuar en el tràfic jurídic, i sobre les accions i participacions en el capital social o fons patrimonial d’institucions d’inversió col·lectiva, dels quals siguin titulars i es trobin dipositats o situats a l’estrangeraixí com de les assegurances de vida o invalidesa dels quals siguin prenedors i de les rendes vitalícies o temporals de les quals siguin beneficiaris com a conseqüència del lliurament d’un capital en diners, béns mobles o immobles, contractats amb entitats establertes a l’estranger.

c) Informació sobre els béns immobles i drets sobre béns immobles de la seva titularitat situats a l’estranger.

Aquestes obligacions s’estenen als qui tinguin la consideració de titulars reals d’acord amb l’art.4.2 de la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

No hi ha l’obligació d’informar sobre cap compte quan els saldos a 31 de desembre no superin, conjuntament, els 50.000 €, i la mateixa circumstància concorri en relació amb els saldos mitjans de l’últim trimestre. Aquest límit quantitatiu també és aplicable als supòsits esmentats en l’apartat b) i c).

La presentació de la declaració en els anys successius només és obligatòria quan qualsevol dels saldos conjunts el 31 de desembre, o el saldo mitjà hagi experimentat un increment superior a 20.000 € respecte dels que van determinar la presentació de l’última declaració. Aquest límit quantitatiu també és d’aplicació als valors de l’apartat b) i c).

La normativa estableix un règim d’infraccions i sancions, amb multes pecuniàries, relacionats amb l’incompliment d’aquestes obligacions d’informació. Per exemple, la sanció mínima per la falta de presentació del model respecte a una sola de les tres obligacions d’informació seria de 10.000 €.

 

Si necessita assessorament fiscal, no dubti en posar-se en contacte amb el nostre equip 

L’equip de DSV Associats.

 

93 865 46 25

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

CONTACTE

DSV INFORMA

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

  Formulari de contacte

  Omple el formulari amb les teves dades i ens posarem en contacte amb tu per solucionar qualsevol consulta
  * Camps obligatoris

  Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat

   DSV Informa

   Si vols subscriure't al nostre Newsletter digital, omple el següent formulari:


   En qualsevol moment podràs donar-te de baixa o modificar les dades des de l'enllaç que trobaràs al peu del mateix Newsletter

   * Camps obligatoris

   Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat