Nou sistema de cotització per ingressos reals (AUTÒNOMS)

Les persones treballadores per compte propi o autònomes incloses al RETA cotitzaran en funció dels rendiments nets obtinguts durant cada any natural en l’exercici de les seves activitats econòmiques, empresarials o professionals, i han de triar la base de cotització mensual que correspongui en funció de la seva previsió de la mitjana mensual dels seus rendiments nets anuals, dins la taula general fixada a la respectiva Llei de PGE que constarà d’una base de cotització mínima mensual i una base màxima mensual per cada tram de rendiments, si bé amb la possibilitat d’escollir la base de cotització dins una taula reduïda, quan prevegin que els seus rendiments seran inferiors a la base mínima del tram 1 de la taula general. En general, les bases triades tenen caràcter provisional, fins que es procedeixi a regularitzar-les en funció dels rendiments anuals obtinguts i comunicats per la corresponent Administració tributària a partir de l’any següent respecte a cada treballador autònom.

Per calcular la base de cotització i les quotes mensuals definitives, als rendiments computables se’ls aplicarà una deducció per despeses genèriques del 7%, excepte en el cas de les persones treballadores per compte propi o autònoms inclosos en aquest règim especial a l’empara del que establert a les lletres b) i e) de l’article 305.2 de la Llei de la Seguretat Social (“autònoms societaris”), en què la deducció serà del 3 %.

La norma preveu algunes excepcions i particularitats en l’aplicació d’aquest nou sistema de cotització en determinats supòsits, com pot ser la cotització en els supòsits de reconeixement d’una prestació econòmica amb anterioritat a la regulació anual, en els supòsits de compatibilitat amb la jubilació, entre d’altres.

El nou sistema s’implantarà de manera gradual, un període màxim de nou anys a partir de l’1 de gener del 2023, amb revisions periòdiques cada tres anys, i es podria accelerar.

La disposició transitòria primera regula la cotització dels treballadors inclosos al RETA de l’exercici 2023, 2024 i 2025, que hauran de cotitzar en funció dels rendiments que obtinguin durant els exercicis 2023, 2024 i 2025, podent triar una base de cotització compresa entre la base de cotització que correspongui al seu tram d’ingressos conforme la taula general i reduïda que consta a l’esmentada transitòria i la base màxima de cotització establerta per al règim especial esmentat a la Llei de PGE per al corresponent exercici.

La taula general i reduïda vigent per a l’any 2023 és la següent:


Trams de rendiments nets 2023 – Euros/mesBase mínima – Euros /mesquotaBase màxima – Euros/mes
Tram 1.< = 670751,63230849,66
Tram 2.> 670 y <=900849,67260900
Tram 3.>900 y < 1.166,70898,692751.166,70
Tram 1.> = 1.166,70 y < = 1.300950,982911.300
Tram 2.> 1.300 y <=1.500960,782941.500
Tram 3.> 1.500 y <=1.700960,782941.700
Tram 4.> 1.700 y <=1.8501.013,073101.850
Tram 5.> 1.850 y <=2.0301.029,413152.030
Tramo6.> 2.030 y <=2.3301.045,753202.330
Tram 7.> 2.330 y <=2.7601.078,433302.760
Tram 8.> 2.760 y < =3.1901.143,793503.190
Tram 9.> 3.190 y <=3.6201.209,153703.620
Tram 10.> 3.620 y <= 4.0501.274,513904.050
Tram 11.> 4.050 y <=6.0001.372,554204.139,40
Tram 12.> 6.0001.633,995004.139,40

Els treballadors inclosos al RETA i al grup primer de cotització del REMAR a 31 de desembre de 2022, fins que no exerceixin l’opció contemplada a la disposició transitòria primera (de cotitzar per ingressos reals), continuaran cotitzant durant l’any 2023 sobre la base que els correspondria al gener d’aquell any, aplicant a la base de cotització de desembre de 2022, aquells canvis i increments que, d’acord amb la Llei de PGE per a l’any 2022 i amb la legislació anterior, els poguessin correspondre.

Els treballadors per compte propi o autònoms que a 31 de desembre de 2022 cotitzen per una base de cotització superior a la que els correspondria per raó dels seus rendiments podran mantenir aquesta base de cotització, o una inferior a aquesta, encara que els seus rendiments determinin la aplicació d’una base de cotització inferior a qualsevol.

Durant l’any 2023, no podran triar una base de cotització mensual inferior a 1.000€:

 • els familiars del treballador autònom inclosos al RETA a l’empara de l’article 305.2.k) del TRLGSS. Per aplicar aquesta base de cotització mínima n’hi haurà prou amb haver figurat 90 dies en alta en aquest règim especial, durant el període a regularitzar
 • els treballadors autònoms inclosos al RETA d’acord amb l’art.305.2 b) i e) – “autònoms societaris”. Per aplicar aquesta base de cotització mínima n’hi haurà prou amb haver figurat 90 dies en alta en aquest règim especial, durant el període a regularitzar
 • els treballadors autònoms de l’art.308.1.c) regla 5a del TRLGSS (en estimació directa sense presentar la declaració IRPF o sense declarar ingressos).

Llegir més

93 865 46 25

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

CONTACTE

DSV INFORMA

AV. JOSEP FONTCUBERTA, 145, 3r 2a

  Formulari de contacte

  Omple el formulari amb les teves dades i ens posarem en contacte amb tu per solucionar qualsevol consulta
  * Camps obligatoris

  Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat

   DSV Informa

   Si vols subscriure't al nostre Newsletter digital, omple el següent formulari:


   En qualsevol moment podràs donar-te de baixa o modificar les dades des de l'enllaç que trobaràs al peu del mateix Newsletter

   * Camps obligatoris

   Ens autoritza el tractament de dades incorporades en el formulari per atendre a la seva consulta o petició acceptant la nostra política de privacitat