Les hipoteques fixes barates arriben a la fi

octubre, 2022

L’oferta a preus competitius s’està esvaint davant la pujada dels tipus d’interès i la incessant escalada de l’euríbor. Els bancs han canviat totalment d’estratègia i prefereixen concedir hipoteques variables per a obtenir majors marges, de manera que estan encarint els tipus fixos a marxes forçades per a desmotivar la seva contractació. Tant és així, que l’aparador ha fet un tomb en tot just dies i ja només tres entitats ofereixen hipoteques fixes per sota del 3% TAE. En aquests moments, Ibercaja, BBVA i Evo Banco comercialitzen les hipoteques fixes més barates.

Millora de les condicions de treball de les persones treballadores de la llar

setembre, 2022

Llevat de prova en contra, en defecte de pacte escrit, el contracte de treball ES PRESSUMIRA CONCERTAT PER TEMPS indefinit i a jornada completa, sigui quina sigui la durada del mateix, i la forma s’ajustarà al que preveu l’Estatut dels Treballadors. Suprimeix la possibilitat que el contracte es pugui extingir per desistiment de l’ocupador.

Nou sistema de cotització per ingressos reals (AUTÒNOMS)

setembre, 2022

Les persones treballadores per compte propi o autònomes incloses al RETA cotitzaran en funció dels rendiments nets obtinguts durant cada any natural en l’exercici de les seves activitats econòmiques, empresarials o professionals, i han de triar la base de cotització mensual que correspongui en funció de la seva previsió de la mitjana mensual dels seus rendiments nets anuals.

La pujada de tipus penalitzarà als hipotecats i beneficiarà als estalviadors

juliol, 2022

El Consell de Govern del BCE ha decidit elevar els tipus d’interès en 50 punts bàsics, de manera que el tipus d’interès per a les seves operacions de finançament se situarà en el 0,50%, mentre que la taxa de dipòsit aconseguirà el 0% i la de facilitat de préstec, el 0,75%.

Escrivá preacorda amb els autònoms una quota mínima de 230 euros en 2023

juliol, 2022

L’última proposta recull una quota mínima de 230 euros a aquells autònoms que ingressin fins a 670 euros nets al mes per l’any pròxim. En l’altre extrem, per als treballadors per compte propi que ingressin més de 6.000 euros, la nova quota és de 500 euros.

Extensió dels avals ICO pel finançament empresarial

juliol, 2022

L’extensió del termini dels avals permetrà que les empreses i autònoms, prèvia aprovació per l’entitat financera, puguin ampliar fins a 8 o 10 anys el termini d’amortització dels seus préstecs.

Màxim pagament en metàl·lic

juliol, 2022

Des de l’11 de juliol de 2021, no poden pagar-se en efectiu les operacions d’un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera, en el cas dels pagaments en els quals alguna de les parts actuï en qualitat d’empresari o professional.

L’agència Tributària, permet una retirada de 3.000 euros del caixer automàtic.

juliol, 2022

Actualment, l’Agència Tributària, permet una retirada màxima de 3.000 euros del caixer automàtic. Per a poder obtenir una quantitat superior, caldrà proporcionar el corresponent justificant que obtindríem dins de l’oficina bancària que automàticament notificarà el moviment al Banc d’Espanya i a l’Agència Tributària.

Amb aquesta mesura es pretén evitar el frau fiscal i el blanqueig de capitals.

Nous impostos mediambientals a Espanya

juliol, 2022

La Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE 11-4-2022), respon a la necessitat de transposar al nostre ordenament jurídic la Dir 2018/851/UE, per la qual es modifica la Directiva Marc 2008/98/CE, sobre residus (Directiva Marc de residus), i la Dir 2019/904, relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient (Directiva Single Usi Plastic -SUP-).

Els treballadors de la llar tindran les condicions de la resta de treballadors, com la prestació de l’atur.

juny, 2022

55.962 treballadores de la llar estan donades d’alta actualment a Catalunya i abans que acabi l’any tindran dret a cobrar una prestació d’atur en cas de perdre la feina.

La UE acorda exigir un 40% de dones en els llocs de direcció de les grans empreses

juny, 2022

Els negociadors del Parlament Europeu i dels Vint-i-set han aconseguit aquest dimarts un acord per a fixar una quota d’almenys un 40% de dones en els llocs directius de les grans empreses europees per a finals de juny de 2026.

CALENDARI DE FESTES LABORALS 2023 CATALUNYA

maig, 2022

Benvolgut client,

La present és per informar del CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS per a l’any 2023 a CATALUNYA, publicat recentment i, que els pot ser d’utilitat per confeccionar la previsió de vacances o d’altres períodes d’activitat laboral.